Добре дошли в

Начално училище "Алеко Константинов"

град Харманли

Откриване на барелеф на патрона на училището и тържествена заря по повод 110 години от създаването на НУ "Алеко Константинов"

Честит празник!

Откриване-на-барелеф-на-патрона-на-училището-и-тържествена-заря-по-повод-110-год.mp4

Връчване на грамоти на наградените ученици

НИЕ ГРАДИМ НОВАТА ИСТОРИЯ

НА

НУ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“

ХАРМАНЛИ, 2020 ГОДИНА

Уважаеми виртуални гости на нашия празник по случай 110 годишния юбилей на НУ“Алеко Константинов“, Харманли. Колеги, служители, ученици, родители и всички вие, които в момента сте съпричастни с нас. Днес, връщайки се назад във времето, правим равносметка на делата си и с какво ние, сегашното поколение учители сме надградили тази история, за да оставим своя отпечатък за идните поколения. За да има живот в едно училище на първо място са неговите възпитаници, които прекрачвайки прага на класните стаи, дават своя принос за историческото ни наследство. Със своите успехи и завладени върхове в познанието, спорта, интересите, развиване на таланта си под вещото ръководство на своите учители. Педагогическите специалисти в НУ "Алеко Константинов", неуморно години наред формират личности с висока интелектуална подготовка и култура, пълноценни граждани за родния си град Харманли, България и света.

  • Тук ученикът е в центъра на цялата дейност, с грижа и внимание за неговото развитие, обучение и възпитание.
  • Учителите се стремят да предадат на своите ученици традиционните български ценности и добродетели, така че най-малките граждани на град Харманли да бъдат гордост за своите родители и учители.
  • Приоритети в обучението на учениците са изучаването на чужди езици, информационни и комуникационни технологии, формиране здравословен начин на живот чрез организиране на училище сред природата, ученически лагери, екскурзии, походи, състезания, спортни мероприятия, тематични празници.
  • Реализираме успешна дейност за интегриране на ученици със СОП и ученици от етническите малцинства.
  • Ние обогатяваме, обновяваме и разширяваме материално - техническата база с доброволното участие на родители и Училищното настоятелство.
  • Успешно се представяме и в извънредно положение, с дистанционното обучение на всички ученици от подготвителна група до четвърти клас. В 60 виртуалните класни стаи се обучават 287 ученици под вещото ръководство на 28 педагогически специалисти и с подкрепата на родителите, които са съпричастни към образователния процес на децата си.

Отговорно мога да заявя, че нашите усилия и енергия няма да спрат до тук, а ще продължаваме да надграждаме и да се развиваме в името на нашите деца, ръка за ръка с родителите, обществеността и всички заитересовани организации, които биха ни подкрепили. Само така може да сме сигурни в успехите на децата ни. Убедена съм, че ще успеем заедно преодолявайки всички препятствия по пътя на знанието. Децата са нашата сила, те ни карат да се чувстваме значими и полезни на обществото.

През новата учебна 2020/2021 ще изненадаме нашите привърженици с нови креативни подходи на преподаване, за да удовлетворим вашите високи цели за просперитета и духовното изграждане на децата от град Харманли. За да оправдаем отново очакванията и доверието в нас, защото за всяко дете училището е втори дом, където ще получи безрезервна подкрепа, съпричастност, доверие и спокойна психологическа атмосфера за един учебен процес, обезпечен с дидактически средства и новаторство, което е основна политика на образованието в съвременното общество.

А сега скъпи виртуални гости, нека се насладим на талантливите деца на нашето училище и покажем, че сме достойни последователи на Алеко Константинов - Щастливеца.

Честит юбилей родно училище!

Захариева със субт.mp4

ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ

Иван Ганчев.mp4
бизнеса.mp4
Бакалова.mp4
Боева.mp4
BPS11052020_0001.pdf
Поздравителен адрес-НУАлекоКонстантинов.doc